top of page

CASE

LEDNINGSFÖRNYELSEPROJEKT

AARSLEFF PIPE TECHNOLOGIES

aarsleffledningsförnyelse2.jpeg

Aarsleff Pipe Technologies
Aarsleff Pipe Technologies förnyar ledningar på ett tids- och kostnadseffektivt sätt i mark och fastighet med hjälp av schaktfri ledningsförnyelse, även kallat relining. Adersten & Norlin har sedan 2018 haft ett nära samarbete med Aarsleff Pipe Technologies och stöttat i deras kommunikationsarbete för att öka varumärkeskännedomen och stärka deras position på marknaden.

Uppdrag

Under 2020 genomförde Aarsleff Pipe Technologies ett stort ledningsförnyelseprojekt i Norrköping. För detta ville företaget ta ett helhetsgrepp kring den externa kommunikationen och fortsätta strategiskt bygga varumärket och långsiktigt säkerställa sin ledande position på marknaden. 

Genomförande

Adersten&Norlin genomförde en PR-aktivitet med grund i ett pressmeddelande och en större mediebearbetning med fokus på bransch- och lokalpress. 

Resultat

Aktiviteten resulterade i en räckvidd på över 325 000 och drygt 20 artiklar. Bland dessa nådde vi ut till målmedier som Dagens Samhälle, Vattenmagasinet, Cirkulation, Norrköpings Tidningar och Östgöta Correspondenten.

aarsleffledningsförnyelse.jpeg
bottom of page