top of page

CASE

BRILLIANT AWARDS
BRILLIANT FUTURE

Pressbild Brilliant Future.jpg

Brilliant Future
Brilliant Future har över 20 års erfarenhet av kund- och medarbetarundersökningar och hjälper chefer och ledare att mäta, analysera och agera på datadrivna insikter. Sedan 2018 har Adersten & Norlin arbetat med Brilliant Future och deras kommunikationsarbete för att bygga varumärket och nå ut med nyckelbudskapen i relevanta medier till relevant målgrupp.

Uppdrag
För att fortsätta bygga varumärket Brilliant Future i pressen och positionera bolaget som en av marknadens främsta plattformar för kund- och medarbetarundersökningar genomfördes en PR-aktivitet till följd av Brilliant Awards - en årlig utmärkelse till de organisationer som har fått höga resultat i sina kund- eller medarbetarundersökningar.

Genomförande

Adersten&Norlin tog fram ett flertal pressmeddelanden och genomförde en bred samt personlig mediebearbetning mot alla branscher för att maximera utfallet. 

Resultat

Aktiviteten resulterade i en räckvidd på 920 946 i nyckelmedier och totalt 30 artiklar. Dessa inkluderade bland annat till en intervju med varumärkesbyggande och positionerande budskap i Tv4 Nyhetsmorgon. Genom att maximera bearbetningen lyckades vi nå ut brett och skapa utrymme i nyckelmedier med både en bred folklig målgrupp och mer nischad och riktad relevant målgrupp.

bottom of page