top of page

The million dollar question: Hur engagerar och attraherar man sin målgrupp?Kunder utbildar sig själva idag i allt större utsträckning genom att söka efter information på egen hand online. För att locka till sig och engagera sin målgrupp krävs därför en tydlig, lockande, aktiv och kontinuerlig kommunikation som direkt talar till deras behov och utmaningar. På så sätt kan ett företag sticka ut bland allt digitalt brus och faktiskt nå ut till människor på ett sätt som känns relevant för dem.


Rörligt innehåll - fånga publiken och stärk varumärket

En effektiv strategi för att nå ut till målgruppen på egna kanaler är genom användning av rörligt innehåll. Studier visar till exempel att:


  • 95 procent av företag ökar sin varumärkeskännedom med hjälp av video

  • 91 procent ökar trafiken till sin hemsida med hjälp av video

  • 96 procent ökar förståelsen för sin produkt eller tjänst med hjälp av video


Källa: State of Video Marketing 2023


Att skapa engagerande och relevant content är därför en av de viktigaste ingredienserna i en framgångsrik marknadsföringsstrategi för företag.


Fyra anledningar till varför ert företag bör använda sig av rörlig content marketing


Genom att sätta enkla och effektiva strategier för att producera content kan företag bygga en lojal följarskara och differentiera sig från konkurrenterna. Därför har vi samlat fyra anledningar till varför ni bör implementera rörligt material i er content marketing idag:

  1. Fånga målgruppens uppmärksamhet Rörligt material är oftast mer visuellt och engagerande än statiskt material som bilder och text. Det kan därmed hjälpa till att bryta igenom bruset av andra inlägg på sociala medier och andra plattformar.

  2. Få publiken att marknadsföra ert varumärke Eftersom rörligt material ofta är mer underhållande och engagerande än statiskt material, så är det också mer benäget att delas på sociala medier. När människor delar ditt material ökar din exponering och du kan därmed nå en större publik.

  3. Förenkla, förklara och visualisera Ibland kan det vara svårt att förklara ett komplicerat koncept eller process med bara text och bilder. Rörligt material kan hjälpa till att förklara och visualisera dessa idéer på ett tydligare och mer engagerande sätt.

  4. Visa upp er unika varumärkesidentitet Rörligt material ger företag möjlighet att visa upp sin personlighet och kreativitet på ett sätt som annars kan vara svårt med text och bilder. Genom att använda sig av rörligt material kan företaget bygga en starkare varumärkesidentitet och differentiera sig från konkurrenterna.

Vill du veta mer om hur ert företag kan använda sig av content marketing för att stärka varumärket? Kontakta oss här!

Comments


bottom of page