top of page

Vad är egentligen skillnaden på marknadsföring och PR?


Ofta används marknadsföring och PR (som står för Public Relations) som synonymer men i verkligheten har de två strategierna olika mål, syften och funktioner. Medan PR främst handlar om att bygga förtroende och relationer med allmänheten och nyckelpersoner, syftar marknadsföring till att öka försäljningen genom att marknadsföra och sälja produkter eller tjänster till en specifik målgrupp. I det här blogginlägget kommer vi därför att titta på vad som skiljer PR och marknadsföring åt - och hur de båda är viktiga för företag att nyttja för att öka varumärkeskännedomen, stärka affären och bygga starka relationer.

PR - öka varumärkeskännedomen genom att bygga relationer

Syftet med PR är att skapa en positiv bild av ett företag eller en organisation utåt. Det handlar till stor del om, som namnet skvallrar om, att bygga och stärka relationer med medier, journalister eller andra nyckelpersoner. På så sätt kan man skapa och sprida nyheter och budskap som ökar varumärkeskännedomen för ett företag, organisation, produkt eller kampanj - you name it! En PR-kampanj kan till exempel ha som fokus att presentera och informera om en produktnyhet eller att förklara företagets syn och/eller intryck på en aktuell samhällsfråga. Inom PR använder man sig främst av pressmeddelanden, artiklar, intervjuer, event och andra former av obetald kommunikation.

Marknadsföring - öka försäljning och övertyga kunden

Marknadsföring handlar om att marknadsföra och sälja produkter eller tjänster, det vill säga fokus ligger på försäljning snarare än den varumärkesbyggande aspekten.

Många kunder gör idag sin research själv vad gäller vad, hur och när de vill köpa en produkt eller en tjänst. Genom marknadsföringen är det därför viktigt att följa med i köpresan genom att erbjuda kunskap, idéer och inspiration under loppets gång. Finnas där och göra det både enkelt, inspirerande och tillgängligt för kunden. Genom att hela tiden ha målgruppens köpresa i fokus kan man skapa relevant och engagerande content som lockar kunder och i sin tur ökar försäljningen.

Genom marknadsföring vill man övertyga kunder om att en produkt eller tjänst är det bästa alternativet för dem. Inom marknadsföringen använder man sig oftast av sina egna, ägda, kanaler, eller betald marknadsföring för att nå sin målgrupp.

Ett långsiktigt respektive kortsiktigt arbete

Medan PR handlar om att bygga förtroende och relationer med allmänheten och andra inflytelserika personer handlar marknadsföring alltså om att öka försäljningen genom att marknadsföra och sälja produkter eller tjänster till en specifik målgrupp av potentiella eller befintliga kunder.


Ofta är PR också ett mer långsiktigt och strategiskt arbete medan marknadsföring är mer taktiskt och kortsiktigt. En PR-kampanj kan därför pågå under en längre tid med syftet att bygga långsiktigt förtroende och lojalitet för ett varumärke, medan marknadsföring vanligtvis handlar om att övertyga kunden att köpa just detta, just nu.

PR + Marknadsföring = sant!

PR och marknadsföring delar vissa likheter och kan i vissa områden också överlappa varandra, men ett företag behöver ofta både PR och marknadsföring för att nå sina mål och målgrupper - som i regel skiljer sig åt. När man förstår hur PR och marknadsföring kan användas tillsammans för att stötta varandra kan ett företag nå båda målgrupperna på ett effektivt sätt.


Genom att bygga en positiv bild av företaget genom PR kan marknadsföringen dra nytta av detta genom ökad försäljning. Marknadsföring kan i sin tur stödja PR-arbetet genom att skapa en efterfrågan på företagets produkter eller tjänster och därigenom öka förtroendet för företaget. Genom att kombinera dessa två kan ett företag alltså skapa en sammanhängande och kraftfull strategi för att nå sina mål.

Vill ni veta mer om hur ni bäst sätter strategin för ert PR- och marknadsföringsarbete? Kontakta oss här så hjälper vi er!

Comments


bottom of page